– vård och omtanke nära dig!

Vaccination mot covid-19

Välkommen att vaccinera dig!

Vi vaccinerar mot covid-19 på tisdagar, men du måste boka tid.

I första hand bokas tid på 1177.se (länk direkt sidan), har du inte möjlighet till det kan du ringa
på telefon 010-243 27 00.

Fjärde dos
Du som är född 1957 eller tidigare rekommenderas en fjärde dos. Det ska gå minst fyra månader mellan dos tre och fyra. 

Du kan se när du fick dos tre på ditt vaccinationskort, i ditt covidbevis eller genom att logga in och läsa din journal.


Läs mer om rekommendationer och vaccinationen
:
Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer för vaccination mot covid-19
1177: Vaccination mot covid-19