– vård och omtanke nära dig!

Provtagning av covid-19

Provtagning rekommenderas nu endast till följande grupper vid symtom:
1. Personer med medicinsk indikation
Där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt omhändertagande av patient, t ex vid allvarliga symtom, en immunosupprimerad patient som kan vara aktuell för sjukdomsmodifierande behandling eller en gravid kvinna som kan behöva trombosprofylax.

2. Patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
Övriga invånare rekommenderas inte provtagning, utan ska stanna hemma vid symtom och kan återgå till arbete, skola eller förskola när de känner sig friska.

För dig som ska provtas för covid: Vänta i \”tunneln\” mot delfinparkeringen på utsatt tid.
Endast tidsbokad provtagning. Ring 010-243 27 00, gå in på 1177.se eller Vårdmöte Region Jönköpings län.