aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator är en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna, i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Rehabiliteringskoordinator arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen. Samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med Socialtjänsten.

För dig som patient kan rehabiliteringskoordinator:

  • vara ett stöd och coacha dig bl.a. i kontakten med Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • vid behov ha kartläggande rehabiliteringsmöte/telefonsamtal med dig för att bl.a. följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.
  • initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.

Rehabiliteringskoordinator tar jag inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För bedömning om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta oss i god tid innan. Du ringer i första hand till våra rådgivningssköterskor för bokning av läkarbesök, telefon 010-243 27 00.

Våra rehabiliteringskoordinatorer är Anders och Ulla-Pia som du kan kontakta om du har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering, telefon 010-243 27 00.