aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Multimodal rehabilitering

Riktar sig till dig som har diffus smärta i nacke, axlar samt rygg och/eller generaliserad smärta. Vi har kurser där vi ger dig redskap att hantera din smärta med målsättning att höja din livskvalitet. Du behöver inte vara sjukskriven för att delta i kursen.

Multimodal rehabilitering innebär att flera professioner tillsammans planerar och samordnar rehabilitering för att få ett somatiskt och psykosocialt perspektiv på smärta. Vilka yrkesgrupper teamen består av kan variera, vanligtvis ingår sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och läkare.

Telefon 010-243 27 00
Vi använder telefonisystemet TeleQ