aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Psykosocial mottagning

Vår psykosociala mottagning består av kuratorer.
De arbetar med bedömning av psykisk ohälsa, rådgivning, samtalsbehandling och bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT). Ett videobesök lämpar sig mycket bra för alla kontakter med PST, förutom när du behöver tolk. Läs mer om videobesök/digitalt vårdmöte.

Behandlingen riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress, sömn eller befinner dig i kris. Utreder misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna t.ex. ADHD.

Samtalsbehandlingen är korttidsinriktad.

Telefon 010-243 27 00

Om du behöver akut hjälp kontakta psykiatriska akutmottagningen i Eksjö 0381-335660.

Läs mer om sömnsvårigheter på 1177