aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Distriktsläkare

Distriktsläkaren, som är specialist i allmänmedicin, utreder och diagnostiserar såväl akuta som kroniska sjukdomar och är väl förtrogen att handlägga sjukdomsproblematik från 1 års ålder och livet igenom.

På vårdcentralen Aroma arbetar 7 distriktsläkare och
5 ST-läkare (specialisttjänstgöring inom allmänmedicin). Vi strävar efter att du så långt det är möjligt får träffa en och samma läkare vid varje besök.

Vårdcentralen Aroma har ett väl etablerat samarbete med specialistvården inom Region Jönköpings län.

Telefon 010-243 27 00
Vi använder telefonisystemet TeleQ

Läs mer om hur det fungerar när du kontaktar vården, 1177