aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Blodtrycksmottagning

Högt blodtryck är en vanlig sjukdom som kan ha flera olika orsaker och ska behandlas. Detta kan ske med livsstilsförändringar och/eller mediciner där dina levnadsvanor ofta har en avgörande betydelse för behandlingsresultat och ditt välmående. Våra sjuksköterskor hjälper dig att utreda, bedöma och utvärdera effekten av din behandling samt följer din sjukdom med regelbundna kontroller. Blodtrycksmätning i hemmet, blankett

Telefon 010-243 27 00
Vi använder telefonisystemet TeleQ

Läs mer om högt blodtryck på 1177