aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Astma/KOL

Astma/Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL

Astma/KOL-mottagningen är till för dig som har allergi, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Våra specialistutbildade sköterskor som är delaktiga i utredningen av dina andningssvårigheter och utvärderar effekten av din behandling. Följer din sjukdom med regelbundna kontroller.

Verksamheten uppfyller nationellt fastställda krav för astma/KOL-mottagning.

Telefon 010-243 27 00
Vi använder telefonisystemet TeleQ

Läs mer om astma på 1177

Läs mer om KOL på 1177

Läs mer om pollenallergi på 1177

Pollenrapporten.se