aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Om Vårdcentralen Aroma

Den 1 juni 2010 slog vi upp portarna och det är med stolthet vi har glädjen att hälsa dig varmt välkommen till en modern vårdcentral som kan erbjuda en bred och samlad kompetens. Tack till alla er som givit Aroma förtroendet att vara er vårdgivare.

Vårdcentralen Aroma startade 2010 och är en privat vårdcentral som ingår i Vårdval Region Jönköpings län och som från och med januari 2019 ägs av Prima Vård AB.

Tillsammans med engagerade medarbetare erbjuder vi dig nära vård med  distriktsläkar- och distriktssköterskeverksamhet. I detta ingår även sjukgymnastik, arbetsterapi, kognitiv beteendeterapi och vård av psykiska besvär, palliativ vård, multimodal rehabilitering, vaccination, körkortsintyg och andra intygsskrivningar, hälsokontroll och rökavvänjning. Vi har även flera sjuksköterskebaserade mottagningar såsom diabetes, hjärtsvikt, blodtryck,  och astma/KOL. Vårdcentralen Aroma har läkaransvaret vid Österlidens, Emmagårdens och Österängs äldreboenden.

Ambitionen är att bedriva modern primärvård av högsta medicinska kvalitet präglat av ett varmt personligt bemötande. Vi vill skapa en intressant och stimulerande arbetsmiljö genom att arbeta med ett prestigelöst, tvärprofessionellt och teambaserat arbetssätt. Vi vill vara guiden till en friskare framtid för våra patienter och vill förvalta förtroendet med omsorg och största respekt.

Samma regelverk

Vi lyder under samma regelverk som alla andra vårdcentraler i länet. Vi får våra inkomster på samma sätt och tar ut avgifter på precis samma sätt som alla andra, det är inte dyrare att gå till en privat vårdcentral.

Personuppgiftspolicy

Prima Vård respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Läs mer om personuppgiftspolicy på Prima Vård