aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Miljöarbete

Prima vård och Mama Mia skall i sin dagliga verksamhet, som består av privat mödravård, barnavård, ultraljudsmottagningar, gynekologi, preventivmedelsrådgivning, husläkarmottagningar/vårdcentraler, rehab, företagshälsovård, psykisk hälsa och hemsjukvård, genom ständiga förbättringar:

 • hantera avfall ansvarsfullt där källsortering skall vara en norm för hela företaget
 • upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa
 • vidareutbilda och motivera personalen till att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömedvetet och
  ansvarsfullt sätt hushålla med material, energi och minimera spill
 • göra medvetna leverantörsval genom att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster
  sträva efter att förbättra resultatet av vårt miljöarbete genom att integrera miljöfrågorna i vårt dagliga arbete
  och att vid strategiska beslut inkludera miljöaspekter för att förebygga ev miljöpåverkan
 • hålla miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten
 • klara eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning
 • vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och
  vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med Region Stockholm, Region Jönköpings Län, Region Blekinge,
  Region Uppsala och Region Skånes miljöambitioner

Stockholm 2019-04-01
Hugo Lewné
VD