aromalogga2022

– vård och omtanke nära dig!

Patientavgifter

Här hittar ni våra patientavgifter. Vi följer de avgifter som gäller inom Region Jönköpings län.

Besök på vårdcentral, jourcentral och specialistmottagning kostar 250 kronor. Recept och provtagning kostar 100 kronor.
För utförlig information om patientavgifter läs mer på 1177.
Barnsjukvård, viss hälsovård och besök på specialistmottagning med remiss från vårdcentralen är avgiftsfri.

Barn och ungdomar under 20 år och personer över 85 år har fri hälso- och sjukvård.

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att man inte behöver betala mer än 1 300 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader.

Besök Pris i SEK
Läkare 250
Distriktssköterska 250
Sjuksköterskor med specialistkompetens 250
Recept 100
Laboratorium 100
Intyg och vaccinationer enligt speciell taxa
 

Avbokning/uteblivet besök

Från 1 januari 2014 ska man avboka eller ändra en tid på vårdcentralen senast en vardag (24 timmar) före besöket. Avbokar man eller ändra tid senare får man en faktura på patientavgiften.

Det gäller även om man har frikort eller om besöket är avgiftsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 20 år.

Om vårdcentralen bokar av, t.ex. på grund av läkares sjukdom, senare än en vardag (24 timmar) före planerat besök, behöver man inte betala för sitt nästa planerade vårdbesök för samma sjukdom.